Panel Rodzica

O przedszkolu

Przedszkole Bajka rozpoczęło działalność wychowawczo – opiekuńczą 1 lipca 2016 roku. Przedszkole aktualnie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00. Na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola istnieje możliwość zmiany godzin dostosowując je do potrzeb rodziców oraz organizacji dodatkowych zajęć w soboty. Przedszkole Bajka jest przedszkolem niepublicznym wpisanym do ewidencji przedszkoli prowadzonej przez Urząd Miasta Brzesko.

W przedszkolu realizowana jest:

Priorytetowym zadaniem przedszkola jest nauka poprzez zabawę logicznego myślenia przygotowującego do nauki przedmiotów ścisłych w szkole głównie matematyki, fizyki i chemii, realizowana według autorskiego programu nauczania i wychowania. Przedszkole jest częściowo odpłatne.